P1020215.JPG IMG_2477.JPG voor de website 2.JPG P1020560.JPG P1020397.JPG IMG_9494.JPG IMG_1201.JPG voor de website.JPG P1020181.JPG DSC_0071.JPG 4E643C01-FEB2-4D86-BCFD-BD54E678940E.jpeg P1020646.JPG DSC_0165.JPG IMG_9576.JPG IMG_2532.JPG IMG_0572.JPG IMG_1566.jpg P1020225.JPG DSC_0199.JPG 9268E08D-A33D-4713-A0D4-6304DAD8219F.jpeg IMG_0934.JPG IMG_1568.JPG 6139050C-51F2-424E-A47D-8B9BC94886C5.jpeg F0D1BBB0-3DEC-41B3-8FF1-0C769A9ED04E.jpeg

Informatie

Missie

Wij helpen mensen die door een stoornis geen of moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten of in de maatschappij.
Via multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie streven wij een (re)ïntegratie in een optimaal vertrouwde omgeving na.

Visie

Wij opteren voor een revalidatie in alle openheid, in voortdurend overleg en in samenwerking met u en alle betrokken instanties.

Waarden

Wij bieden iedereen de mogelijkheden zich optimaal te ontwikkelen.
Wij garanderen een maximaal engagement.
Wij respecteren de eigenheid en privacy van elk individu.
Wij discrimineren niet.

Interessant om te weten:

 • Wij beperken ons tot de revalidatie van kinderen die het gewoon onderwijs volgen.
 • Een psycho-diagnostisch onderzoek kan steeds vrijblijvend worden uitgevoerd. Het verplicht u niet tot behandeling.
 • Op vraag kan een gehooronderzoek uitgevoerd worden.
 • De revalidatiewerking steunt op een hechte multidisciplinaire teamwerking in functie van de totale benadering van de patiënt. De behandeling wordt dan ook op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd. De nodige contacten met alle betrokkenen (ouders, familie, school, CLB, arts … ) worden voorzien.

Het personeel in ons centrum bestaat uit:

 • Geneesheer-directeur
 • Kinder- en jeugdpsychiater
 • Klinisch Psycholoog
 • Orthopedagoog
 • Logopedisten
 • Kinesisten
 • Ergotherapeuten
 • Sociaal verpleegkundige