20190419_074631038_iOS.jpg 20190419_074617657_iOS.jpg 20190419_074552235_iOS.jpg 20190419_074859962_iOS.jpg 20190419_074935658_iOS.jpg 20190420_114128323_iOS.jpg 20190419_074843106_iOS.jpg 20190419_074706472_iOS.jpg 20190420_114132260_iOS.jpg 20190419_074910610_iOS.jpg 20190419_074827386_iOS.jpg 20190420_114134765_iOS.jpg 20190419_074756026_iOS.jpg 20190419_074604432_iOS.jpg

Doelstelling

Algemene doelstelling

Het Centrum voor Spraak- en Taalpathologie is een erkend revalidatiecentrum dat onderzoek verricht en hulp verleent aan mensen met stem-, spraak-, taal-, gehoor-, en leerstoornissen alsook ontwikkelingsstoornissen, psychomotorische en myofunctionele stoornissen.

Specifieke doelstelling

Het Centrum voor Spraak- en Taalpathologie voorziet in multidisciplinair onderzoek en multidisciplinaire behandeling van een aantal specifieke stoornissen:

  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Leerstoornissen
  • Verstandelijke beperkingen
  • ADHD
  • Autismespectrumstoornissen
  • Gehoorstoornissen
  • Neuromotorische stoornissen
  • Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen
  • Myofunctionele stoornissen
  • Motorische en psychomotorische stoornissen