20190419_074631038_iOS.jpg 20190419_074617657_iOS.jpg 20190419_074552235_iOS.jpg 20190419_074859962_iOS.jpg 20190419_074935658_iOS.jpg 20190420_114128323_iOS.jpg 20190419_074843106_iOS.jpg 20190419_074706472_iOS.jpg 20190420_114132260_iOS.jpg 20190419_074910610_iOS.jpg 20190419_074827386_iOS.jpg 20190420_114134765_iOS.jpg 20190419_074756026_iOS.jpg 20190419_074604432_iOS.jpg

Informatie

Missie

Wij helpen mensen die door een stoornis geen of moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten of in de maatschappij.
Via multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie streven wij een (re)ïntegratie in een optimaal vertrouwde omgeving na.

Visie

Wij opteren voor een revalidatie in alle openheid, in voortdurend overleg en in samenwerking met u en alle betrokken instanties.

Waarden

Wij bieden iedereen de mogelijkheden zich optimaal te ontwikkelen.
Wij garanderen een maximaal engagement.
Wij respecteren de eigenheid en privacy van elk individu.
Wij discrimineren niet.

Interessant om te weten:

 • Wij beperken ons tot de revalidatie van kinderen die het gewoon onderwijs volgen.
 • Een psycho-diagnostisch onderzoek kan steeds vrijblijvend worden uitgevoerd. Het verplicht u niet tot behandeling.
 • Op vraag kan een gehooronderzoek uitgevoerd worden.
 • De revalidatiewerking steunt op een hechte multidisciplinaire teamwerking in functie van de totale benadering van de patiënt. De behandeling wordt dan ook op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd. De nodige contacten met alle betrokkenen (ouders, familie, school, CLB, arts … ) worden voorzien.

Het personeel in ons centrum bestaat uit:

 • Geneesheer-directeur
 • Kinder- en jeugdpsychiater
 • Klinisch Psycholoog
 • Orthopedagoog
 • Logopedisten
 • Kinesisten
 • Ergotherapeuten
 • Sociaal verpleegkundige