20190419_074631038_iOS.jpg 20190419_074617657_iOS.jpg 20190419_074552235_iOS.jpg 20190419_074859962_iOS.jpg 20190419_074935658_iOS.jpg 20190420_114128323_iOS.jpg 20190419_074843106_iOS.jpg 20190419_074706472_iOS.jpg 20190420_114132260_iOS.jpg 20190419_074910610_iOS.jpg 20190419_074827386_iOS.jpg 20190420_114134765_iOS.jpg 20190419_074756026_iOS.jpg 20190419_074604432_iOS.jpg

Klacht

Klachtenbehandeling

Niveau betrokkene

U formuleert uw klacht rechtstreeks aan de betrokkene. U zoekt in overleg naar een bevredigende oplossing voor beide partijen.

Niveau directie

U formuleert mondeling uw klacht aan de directie, orthopedagoog, geneesheer-directeur of sociaal verpleegkundige. In een gesprek wordt er geluisterd en wordt er kennis genomen van uw klacht. Met de betrokkene tot wie de klacht gericht is, wordt deze besproken en wordt er gezocht naar een bevredigende oplossing. Deze oplossing wordt binnen een termijn van 30 dagen teruggekoppeld naar de gebruiker.

Manu Meuleman
info@revalcentrum.be

Extern niveau

U kan gebruik maken van de klachtenregeling die beschreven staat in het reglement van orde dat u overhandigd werd bij aanvang van de behandeling. Enkel de schriftelijke klachten worden geregistreerd in het klachtenregister.

Klachten kunnen ook gemeld worden aan:

Agentschap Zorg & Gezondheid
Koning Albert II Laan 35 bus 33
1030 Brussel
revalidatie@vlaanderen.be (gelieve hierbij het herkenningsnummer te vermelden van het CAR)
https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-klacht-melden

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
https://www.vaph.be/contacteer-ons

CAR Bree
Herkenningsnr.: 953 494 16