20190419_074631038_iOS.jpg 20190419_074617657_iOS.jpg 20190419_074552235_iOS.jpg 20190419_074859962_iOS.jpg 20190419_074935658_iOS.jpg 20190420_114128323_iOS.jpg 20190419_074843106_iOS.jpg 20190419_074706472_iOS.jpg 20190420_114132260_iOS.jpg 20190419_074910610_iOS.jpg 20190419_074827386_iOS.jpg 20190420_114134765_iOS.jpg 20190419_074756026_iOS.jpg 20190419_074604432_iOS.jpg

Stoornissen

Rechthebbenden op multidisciplinaire revalidatie

Groep Omschrijving en criteria Maximale revalidatieduur
Groep 2

mentale handicap: IQ < 70 (F70-F79)

- ten laatste op de dag voor de 7de verj. IQ test afnemen.

- totaal iq ≥ 85 : overschakeling naar groep 4 na einde revalidatieperiode.

- tot de dag vòòr de 7de verj.

- vanaf de 7de verj. Tot de dag vòòr de 19de verj.: 432

Groep 3

pervasieve ontwikkelinsstoornis:

- infantiel autisme (F84.0) 3/1

- atypisch autisme (F84.1) 3/2

- syndroom van Rett (F84.2) 3/3

- andere desintegratie stoornis op kinderlft (F84.3) ¾

- hyperactieve stoornis samengaand met zwakzinnigheid en stereotypieën (F84.4) 3/5

- syndroom van asperger (F84.5) 3/6

- tot de dag vòòr de 7de verj.

- vanaf de 7de verj. Tot de dag vòòr de 19de verj.: 432

Groep 4

Complexe ontwikkelingsstoornissen vastgesteld in minstens 2 van de 6 volgende domeinen:

1) gesproken taal (F80.1, F80.2) diagnose vòòr 8ste verj.

2 SD =  ≤ pc3 voor minstens 3 taalaspecten schoolse vaardigheden (F81.0, F81.1, F81.2, F81.3) aanwezig vanaf 1ste schooljaren + vastgesteld vòòr 15de verj.

2 SD=  ≤ pc 3 voor lezen en/of spelling en/of rekenen voor niveau van leerjaar waarin RH zit hardnekkig (min. 6 mnd adequate didact. aanpak op school) moet blijken uit overleg met school/CLB

2) motoriek (F82) diagnose voor 8ste verj.

2 SD= ≤ pc3 voor fijne en/of grove motoriek

3) aandacht en/of geheugen en/of executieve functies

4) psychosociale (gedrag)

5) auditieve en/of visuele perceptie

6) visuospatieel functioneren (TIQ>70, gn ernsige gehoorstoorn., gn stoorn. gezichtsscherpte, gn ernstige neur. afwijk., gn anatom. afwijk. v/d spraakorganen

- éénmalig kapitaal van 432 zittingen tot de dag vòòr de 19de verj.

Groep 5

Hyperkinetische stoornissen: gekenmerkt door een tekort aan aandacht en een gelijktijdige overactiviteit F90 (uitsluiting F90.8, F90.9)

- optredend vòòr de 6de verj., tenminste 6 mnd aanwezig

-  zich voortdoend in meerdere situaties

- 432 als de revalidatie start voor de 9de verj.

- 288 als de revalidatie start na de 9de verj. Tot de dag voor de 19de verj.

Groep 7

Spraak- of slikstoornissen

- voor een RH die lijdt aan traumatische of proliteratieve dysglossieën of die een gevolg zijn v:e paralyse v:d larynx of organisch letsel van de larynx en/of stembanden

- voor een RH die lijdt aan stemstoornissen die sequellen zijn van een laryngectomie of  die lijden aan een slikstoornis

- enkel universitaire CAR

- max 2j, max. 288 zittingen

- max 2j, max. 480 zittingen

Groep 8

Gehoorstoornis opgetreden vòòr de 6de verjaardag (pre- of per-Linguale fase) met gemid. gehoorverlies van min. 40 dB aan beste oor. - tot de dag vòòr de 19de verj.

Groep 9

Verworven gehoorstoornis opgetreden na de 6de verjaardag en vòòr de 19de verjaardag met gemid. gehoorverlies van min. 70 dB aan beste oor - tot de dag vòòr de 19de verj.

Groep 10

Verworven gehoorstoornis opgetreden na de 6de verjaardag met gemiddeld gehoorverlies van min. 40 dB aan beste oor - 288

Groep 11

Gehoorstoornissen die beantwoorden aan de voorwaarden voor terugbetaling van een cochleair implantaat - max. 4 opeenvolgende jaren met een max. van 288

Groep 12

Ernstige gedragsstoornissen (F91)

-dyssociale, agressieve of provocerende gedragingen die herhaald optreden en minstens 6 maanden aanwezig zijn

- 288 zittingen tot de dag vòòr de 19de verj.
Groep 20 - jonge kinderen die nog geen multidisciplinaire revalidatie gevolgd hebben en die vermoedelijk lijden aan een ernstige pathologie, maar omwille van een gebrek aan bruikbare, gevalideerde testen, nog geen categorie maar slechts een vermoedensdiagnose hebben.  - tot de dag voor de 7de verj. 6 maanden

 

Revalidatiecentrum wordt vanaf 01/2010 CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie) genoemd.

 

Erkend revalidatiecentrum voor onderzoek en interdisciplinaire behandeling van spraak-, stem-, gehoor-, leer-, lees-, schrijf-, ontwikkelings-, psychomotorische en myofunctionele stoornissen.

 

Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 

St.-Jobstraat 43         3960 Bree          T: 0032-89 46 32 43        

info@revalcentrum.be         www.revalcentrum.be