20190419_074631038_iOS.jpg 20190419_074617657_iOS.jpg 20190419_074552235_iOS.jpg 20190419_074859962_iOS.jpg 20190419_074935658_iOS.jpg 20190420_114128323_iOS.jpg 20190419_074843106_iOS.jpg 20190419_074706472_iOS.jpg 20190420_114132260_iOS.jpg 20190419_074910610_iOS.jpg 20190419_074827386_iOS.jpg 20190420_114134765_iOS.jpg 20190419_074756026_iOS.jpg 20190419_074604432_iOS.jpg

Werking

Het centrum werkt volgens 3 opeenvolgende modules:

Module 1

Intake

Telefonische of persoonlijke aanmelding
Gesprek ouders
Omschrijving probleem

Multidisciplinair onderzoek

Psychologisch, logopedisch en motorisch onderzoek
Onderzoek van de verstandelijke capaciteiten en het ontwikkelingsniveau
Voorschoolse en/of schoolse kennis en persoonlijkheid
Medisch onderzoek

Adviesgesprek

Oudergesprek met betrekking tot de resultaten van het onderzoek
Advies over de mogelijkheid tot behandeling en/of vervolg/doorverwijzing

 

Module 2

Logopedie

Diagnostiek en behandeling van de gesproken taal

-  Articulatietraining

-  Receptieve en Expressieve taaltherapie:

  • Woordenschatuitbreiding (o.a. inhoudswoorden, begrippen van ruimte, dimensie, tijd en hoeveelheid)
  • Trainen van de morfologie (vervoegingen en verbuigingen van woorden)
  • Zinsbouwtraining: woordvolgorde, zinslengte, …
  • Bevorderen van de pragmatiek / het taalgebruik

-  Hoortraining en spraakafzien

-  Myofunctionele therapie

 

Diagnostiek en behandeling van de geschreven taal

-  Aanvankelijk lees- en schrijfproces

-  Auditieve, visuele, grafische en motorische functies trainen

-  Vervolg lees- en schrijfproces verder uitbouwen: technisch lezen, begrijpend lezen, spontaan lezen en spelling

Psychomotoriek + Motoriek

Diagnostiek en behandeling van de grove motoriek

-  Motorische basisvaardigheden

  • Evenwicht
  • Balvaardigheid
  • Sprongvaardigheid
  • Coördinatie

-  Kennis van het lichaam

-  Kennis van de ruimte

-  Oriëntatie in de ruimte

-  Denktraining

-  Visuomotorische vaardigheden

-  Lateralisatie

-  Grof- en fijnmotorische vaardigheden

Ergotherapie

Diagnostiek en behandeling van de fijne motoriek

-  Fijnmotorische vaardigheden

-  Zelfredzaamheidstraining

-  Ruimtelijk-visuele vaardigheden

-  Spel

-  Basisvaardigheden voor rekenen

Psycho-sociale begeleiding

-  Ouderbegeleiding

-  Behandeling van gedragsproblemen bij kinderen

-  Psycho-educatie

 

Module 3

Beëindiging revalidatie eindgesprek

Na het behalen van het gewenste resultaat
Bij het einde van de toegestane revalidatieperiode
Omwille van andere redenen